Telefony kontaktowe
+48 606 337 000
+48 608 337 000

Program edukacyjny

Naszym celem jest rozwinięcie pełnego potencjału intelektualnego, twórczego, językowego, społecznego i fizycznego każdego dziecka.

Lata spędzone w przedszkolu są okresem najbardziej twórczym w życiu każdego człowieka. Nigdy potem dziecko nie będzie się już tak szybko i tak intensywnie uczyło, poznawało otaczający świat. Dlatego nasza placówka wspiera przedszkolaka w poszukiwaniu
i rozwijaniu drzemiących w nim talentów, a także, co równie istotne wzmacnia wiarę we własne możliwości. Jednocześnie chcemy, aby lata spędzone w naszym przedszkolu były czasem radości, zabawy, uśmiechu.

Program przedszkola zakłada profesjonalne przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Pamiętamy jednak o tym, że dzieciństwo i lata spędzone w przedszkolu nie są jedynie przygotowaniem do życia, ale są prawdziwym życiem. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC Edukacja zgodny z podstawą programową MENiS. Program ten zawiera poziomy o wzrastającym stopniu trudności, przez co nauczyciel dostosowuje treści do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy różne, nowatorskie metody. Stosujemy między innymi elementy metody „Dobrego Startu”, elementy gimnastyki twórczej K. Orffa, Edukacji matematycznej według prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Glottodydaktyki, w czasie której dzieci mogą bawić się klockami Logo, wprowadzającymi je w świat głosek i liter.

Nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu czuwa dyrektor przedszkola. Regularnie hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli.

Na koniec roku Rodzice otrzymują pisemną informację na temat dziecka, obejmującą rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny
i ruchowy.

W trakcie roku odbywają się zebrania dla Rodziców i są organizowane dni otwarte przeznaczone na indywidualną rozmowę z wychowawcą.


Program muzyczny

W naszym przedszkolu stosujemy naturalne przyswajanie języka muzyki. Zapoznajemy dzieci z różnymi instrumentami muzycznymi.
Program muzyczny realizujemy poprzez:
Aktywne słuchanie i naukę na zajęciach muzyki z repertuaru od dziecięcych piosenek poprzez muzykę rozrywkową, jazz i muzykę poważną
Wspólną zabawę, śpiew i taniec – elementy polskich tańców regionalnych, tańca klasycznego i tańca towarzyskiego
Zajęcia umuzykalnienia
Lekcje nauki gry na fortepianie
Koncerty edukacyjne z instrumentami orkiestrowymi (skrzypce, wiolonczela, harfa, gitara, obój, trąbka, tuba, …)
Koncerty edukacyjne z instrumentami ludowymi (cymbały, drewniane dzwonki, cajon, szałamaja, … )
Warsztaty muzyczne
spotkania z żywą muzyką Fryderyka Chopina
Koncerty muzyczne

Program muzyczny nadzoruje mgr sztuki pianistka Agnieszka Korbecka. Podczas pobytu w przedszkolu Zielony Słonik dzieci otrzymują solidne podstawy do dalszego kształcenia muzycznego.


Program językowy

W przedszkolu „Zielony Słonik” dzieci uczą się dwóch języków:
języka angielskiego
języka hiszpańskiego

Język angielski odbywa się:
w grupie dwulatków – 3 razy w tygodniu po 30 minut
w grupie trzylatków- 3 razy w tygodniu po 30 minut
w grupie czterolatków - 4 razy w tygodniu po 30 minut
w grupie pięciolatków – 5 razy w tygodniu po 30 minut
w grupie sześciolatków – 5 razy w tygodniu po 30 minut

Język hiszpański odbywa się dwa razy w tygodniu po 30 minut w każdej grupie wiekowej. Zajęcia są prowadzone przez native speakera. Język angielski w naszym przedszkolu prowadzony jest przez szkołę językową Queen Language Academy. Zajęcia są prowadzone przez native speakera oraz lektorów cechujących się doskonałą znajomością języka, posiadających kwalifikacje
i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Język angielski w naszym przedszkolu prowadzony jest przez szkołę językową Queen Language Academy. Nasi lektorzy cechują się doskonałą znajomością języka, mają też kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są całkowicie po angielsku i mają formę zabawy. Tematyka zbliżona do codziennego życia przedszkolaków oraz duża ilość pomysłowych pomocy naukowych, wzbudza zainteresowanie dzieci i skłania je do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Piosenki, wierszyki, historyjki, gry ruchowe i logiczne, ćwiczenia plastyczne i teatralne sprawiają, że zajęcia są różnorodne i ciekawe, a mali uczniowie chętnie włączają się do zabawy.

Oto wybrane metody, które są wykorzystywane podczas zajęć:
the Natural Approach - metoda naturalna, polegającą na prowadzeniu po angielsku zajęć w formie codziennych zabaw i czynności;
Total Physical Response - metoda reagowania całym ciałem, która polega na ruchu i wspólnym z lektorem wykonywaniu czynności przy jednoczesnym opisywaniu ich w języku angielskim;
Silent Way - metoda, w której lektor skłania dzieci do samodzielnego mówienia za pomocą różnego rodzaju pomocy dydaktycznych;
Audiolingwalną - metoda, która ma na celu wykształcenie nawyków i eliminację błędów za pomocą „musztry językowej”, nacisk położony jest najpierw na słuchanie, potem na mówienie;
Audiowizualna - wprowadzającą do nauczania pomoce dydaktyczne typu: książki, komiksy, karty obrazkowe;
Komunikacyjną - gdzie odgrywane są dialogi i scenki z podziałem na role.


Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty prowadzone są przez psychologa dziecięcego. Celem warsztatów jest między innymi stymulowanie i rozwijanie konkretnych umysłowych umiejętności, trening twórczego myślenia, praktyczne przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa
i odnajdywania się w sytuacjach społecznych, nauka autoprezentacji i rozwijanie osobowości u dzieci.


Zajęcia taneczne

Zajęcia te mają na celu naukę wybranych technik tanecznych, które prowadzą do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka, jak również rozwijają wyobraźnię i koordynację. Różne rodzaje muzyki kształtują słuch i wrażliwość dziecka.


Opieka logopedyczna

Wszystkie dzieci w przedszkolu objęte są bezpłatną profilaktyką logopedyczną. Po przeprowadzeniu diagnozy, logopeda prowadzi indywidualną odpłatną terapię. Terapia logopedyczna i jej przebieg odbywa się w porozumieniu z Rodzicami. Nauczyciele wychowawcy wspierają terapię poprzez zabawy i wdrażanie nawyku poprawnego mówienia.


Wyżywienie

Posiłki do naszego przedszkola dostarcza sprawdzona firma gastronomiczna specjalizująca się w żywieniu dzieci przedszkolnych. Serwowane posiłki są smaczne i zdrowe. Jadłospis tygodniowy jest sporządzany przez dietetyka i wywieszany w przedszkolu na tablicy informacyjnej. Uwzględnia on normy dietetyczne zalecane przez Sanepid. Posiłki są obfite i zróżnicowane. Zapewniają dzieciom odpowiednią kaloryczność oraz odpowiednią dawkę witamin (surówki, owoce). W diecie żywieniowej uwzględniane są również alergie pokarmowe.


Wypoczynek

W naszym przedszkolu dzieci wypoczywają po obiedzie. Młodsze mają możliwość poobiedniej drzemki, a starsze w miarę potrzeby drzemki lub biernego/czynnego relaksu. Podczas odpoczynku dzieci słuchają bajek, muzyki relaksacyjnej, rysują, układają puzzle. Po obiedzie nauczyciele dużo czasu poświęcają na czytanie dzieciom książek. Przedszkolaki wypoczywają na specjalnych, bardzo wygodnych leżakach, ale w naszym przedszkolu nie ma obowiązku spania.


Zabawa na placu przedszkolnym

Staramy się, aby dzieci przebywały codziennie na placu zabaw. Nasze przedszkole posiada plac zabaw urządzony zestawami zabawowymi szwedzkiej firmy Hags. Urządzenia tej firmy posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, są kolorowe, estetyczne
i atrakcyjne dla dzieci. Na placu jest dużo zieleni. Drzewa iglaste i tuje stwarzają mikro i antybakteryjny klimat.


Wycieczki piesze

Poznajemy naszą dzielnicę Włochy, a szczególnie najbliższą okolicę. Uczymy kochać i szanować przyrodę. Organizujemy wycieczki do Parku Kombatantów we Włochach przy ul. Chrościckiego oraz w okolice Stawu Koziorożca, Glinianek Cietrzewia, aby podziwiać stada kaczek i piękne łabędzie.


Wycieczki autokarowe

Fabryka bombek w Józefowie
Akademia Kucania w Dawidach
Wycieczka do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik (lekcja i pokaz dostosowane dla dzieci przedszkolnych)
Stadion Narodowy
Dynioland w Kampinosie
Farma Iluzji koło Woli Życkiej
Autokarowe wyjazdy do teatrów


Ważne wydarzenia w naszym przedszkolu

Spotkanie Jasełkowe z J.E. Biskupem Antonim Długoszem, Kawalerem Orderu Uśmiechu, opiekunem i współtwórcą programu telewizyjnego dla małych dzieci „Ziarno”
Udział dzieci i nauczycieli w audycji radiowej Programu 1 Polskiego Radia o Świętym Mikołaju
Wizyta Straży Pożarnej – spotkanie ze strażakami i psem ratownikiem, pokaz sprzętu
Koncert kapeli góralskiej
Letnia olimpiada sportowa
Wizyty Świętego Mikołaja
Udział w 6 Konkursie Piosenki Przedszkolnej-zajęcia I miejsca w kategorii - soliści i III miejsca w kategorii -zespół wokalny
Udział w 7 Konkursie Piosenki Przedszkolnej-zajęcie III miejsca w kategorii - zespół wokalny i otrzymanie wyróżnienia w kategorii-soliści
udział w 8 Konkursie Piosenki Przedszkolnej – zajęcia I miejsca w kategorii soliści oraz III miejsca w kategorii zespół wokalny
udział w 9 Konkursie Piosenki Przedszkolnej – zdobycie wyróżnienia w kategorii soliści
Udział w konkursie językowym Act and Sing in Winter- III miejsce w kategorii scenka
Udział w VIII, IX i X Dziecięcym Festiwalu Przedszkolada- nasz udział w przeglądzie przedszkoli we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych (taniec ,teatr ,śpiew solowy i zespołowy)
Udział i zdobycie licznych nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych


Wydarzenia artystyczno edukacyjne

Koncerty muzyczne – pokazy instrumentów (pianino, harfa, gitara, puzon, skrzypce, wiolonczela ...)
Lekcje biblioteczne (Spotkania z bajką w Bibliotece Publicznej dla Dzieci)
Warsztaty ekologiczne
Spotkania z weterynarzem i zwierzętami (pies, chomik, krab, rak, kurczaki, legwan, jeż ...)
Psychorozwijanki
Olimpiady
Uroczystości z okazji Dnia Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, spotkania wigilijne i wielkanocne z udziałem Rodziców


Współpraca

Biblioteka Publiczna dla Dzieci nr 22 we Włochach przy ulicy Ks. J. Chrościckiego 2
Centrum Aktywności i Kreatywności Trzcina
Bel Canto
Dom Kultury we Włochach przy ulicy Bolesława Chrobrego 27
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego we Włochach