Telefony kontaktowe
+48 606 337 000
+48 608 337 000

Zajęcia

Oferta przedszkola Zielony Słonik skierowana jest do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.


Dni i godziny pracy przedszkola

Przedszkole Zielony Słonik czynne jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


Liczebność grup

Zapewniamy małe grupy od 15 do 18 dzieci w grupie. Tworzymy grupy: dwulatków, trzylatków, czterolatków, pięciolatków
i sześciolatków.
W każdej grupie pracuje nauczyciel wychowawca i nauczyciel wspomagający.


Posiłki

W ciągu dnia serwowane są 4 smaczne, pożywne i zbilansowane energetycznie posiłki. Posiłki nie są limitowane i każde dziecko je tyle, ile chce. Nauczyciele nie zmuszają do jedzenia, ale poprzez zachęcanie, proponowanie nowych potraw dyskretnie nadzorują, aby każde dziecko zjadło wystarczającą ilość.

Posiłki w przedszkolu serwowane są w godzinach:
9:00 – śniadanie
12:00 – 12:30 – obiad
15:30 – pierwszy podwieczorek
16:30 – drugi podwieczorek


Zajęcia edukacyjne

Oprócz stałych codziennych zajęć edukacyjno – wychowawczych przedszkole Zielony Słonik oferuje blok zajęć dodatkowych, obligatoryjnych dla wszystkich dzieci. Opłaty za te zajęcia obejmuje czesne.

Dzieci objęte są opieką psychologiczną i logopedyczną.


Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci

Język angielski - od 3 do 5 razy w tygodniu w zależności od grupy wiekowej
Język hiszpański - 2 razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej
Rytmika i umuzykalnienie
Gimnastyka
Warsztaty muzyczne
Warsztaty plastyczne
Warsztaty psychoedukacyjne
Lekcje biblioteczne


Zajęcia popołudniowe w klubach

Amatorzy czytania
Origami
Triki matematyki
Opowieści biblijne
Aerobik
Klub kulinarny
Klub podróżniczy
Klub plastyczny


Zajęcia dodatkowe do wyboru dla chętnych dzieci

Taniec
Grupa perkusyjna
Piłka nożna
Balet
Ceramika
Judo
Plastyka
Nauka gry na pianinie

Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój muzyczny (nauka gry na instrumencie, rozszerzony wymiar zajęć rytmiczno – tanecznych i muzycznych) oraz naukę języka angielskiego (codzienny kontakt z językiem). Dzieci uczestniczą regularnie w zajęciach cyklicznych: koncertach, teatrzykach, spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów i dyscyplin. Imprezy te odbywają się zarówno na terenie przedszkola, jak również mają formę wycieczek.


Opłaty w naszym przedszkolu

Czesne płatne do 5-go dnia każdego miesiąca wynosi 780 zł.
Dopłata do wyżywienia – 8 zł dziennie.
W przypadku dłuższej, zgłoszonej nieobecności dziecka dopłata jest odliczana w czesnym za kolejny miesiąc.
Jednorazowa opłata wpisowa 500 zł płatna w dniu rezerwacji miejsca w przedszkolu.


Informacje dodatkowe

Rekrutacja dzieci do naszego przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy.
Zajęcia adaptacyjne organizujemy w ostatnim tygodniu sierpnia. Każdy przedszkolak przychodzący do naszego przedszkola w ciągu roku kalendarzowego jest otoczony specjalną troską w celu dobrej adaptacji. Wyposażenie placówki posiada wymagane atesty, jest bardzo kolorowe, estetyczne, nowoczesne i przystosowane do wieku dzieci.
Wszystkie dzieci są ubezpieczone w PZU.
Przedszkole Zielony Słonik jest czynne w wakacje.
Zapraszamy na sobotnie dni otwarte w godzinach od 10:00 do 12:00.